گبه دستبافت یک و نیم متری قشقایی کد 6440

گبه دستباف دو پود ذرع و نیم144cm×104cm


عدد

قیمت هر عدد
3,500,000 تومان