گبه دستبافت یک و نیم متری کد 7014

گبه یک پود ذرع و نیم طرح سیاه قلم


گبه ها در ابعاد ذرع و چارک،ذرع و نیم و قالی و قالیچه هستند.

عدد

قیمت هر عدد
3,500,000 تومان