گبه دستبافت سه متری شیراز کد 6147

گبه دستباف یک پود قالیچه193cm×156cm


عدد

قیمت هر عدد
7,220,000 تومان